TOC

This article has been localized into Polish by the community.

Wprowadzenie:

Czym jest MVC?

MVC – skrót od Model-View-Controller (Model-Widok-Kontroler) – jest wzorcem programowania przedstawionym w 1970 roku, kiedy graficzne interfejsy użytkownika dopiero raczkowały. MVC dąży do podzielenia aplikacji na trzy warstwy:

Model

W tej warstwie przechowuje się dane i logikę biznesową. W typowej aplikacji sieciowej ta część aplikacji jest reprezentowana, na przykład, przez: tabelę z bazy danych lub każdy inny obiekt na którym aplikacja wykonuje jakieś działania.

Widok

Widok jest reprezentacją graficzną twojego modelu. W typowej aplikacji sieciowej będzie to strona prezentująca użytkownikowi dane z modelu, Nie ważne, czy jest to formularz do wprowadzania danych czy zwykły tekst, czy może kombinacja formularza, tabelki i innych elementów wizualnych. Oczywiście widok nie musi prezentować wszystkich elementów zawartych w modelu, a jeden model może mieć więcej niż jeden widok.

Kontroler

Kontroler jest odpowiedzialny za obsługę komunikacji pomiędzy modelem a widokiem. W typowej aplikacji sieciowej metody kontrolera są wywoływane przez użytkownika w momencie kiedy strona zostaje załadowana lub przycisk zostaje naciśnięty. Po przetworzeniu żądania użytkownika kontroler odświeża model a, jeśli to konieczne, zwraca nowy widok (lub akcję, ale o tym później).

Powstanie MVC

Po przedstawieniu w 1970 roku wzorzec MVC nie zdobył wielkiej popularności przez następne 30 lat. Pierwsze języki programowania serwisów sieciowych, takie jak Perl, PHP czy ASP Classic nie skupiały się w okół wzorców projektowych i nawet po pojawieniu się ASP.NET wzorzec MVC wciąż nie był jego integralną częścią. Oczywiście można było samodzielnie używać technik z MVC ale żaden popularny wówczas framework nie zachęcał do tego.

Dopiero w 2004 roku pojawił się framework Ruby on Rails, który bazował na języku Ruby oraz był mocno inspirowany wzorcem MVC. Wiele osób uważa, że właśnie pojawienie się tego framework'a zwróciło ponownie uwagę na MVC i wkrótce po tym pojawiło się wiele framework'ów napisanych w PHP skupiających się w okół tego wzorca projektowego. Wszystko to uczyniło wzorzec MVC bardzo popularnym – co najprawdopodobniej zachęciło Microsoft do zaimplementowania go w swoim .Net Framework wraz z rozbudowanym narzędziem wspierającym go w środowisku programistycznym Visual Studio. ASP.NET pojawiło się w 2007 roku, ale jego finalna wersja zobaczyła światło dzienne dzień przed 2009 rokiem.

W następnych rozdziałach przyjrzymy się bliżej czym jest ASP.NET MVC oraz jak wypada w porównaniu do innych technologi, w szczególności do ASP.NET WebForms.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!