TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~99% done).

Getting Started:

Visual Studio Community

Nếu như lập trình viên đã từng làm việc với ngôn ngữ hay khung lập trình bắt nguồn từ Microsoft trước đó thì có thể là đã biết đến Visual Studio. Đây là một IDE (Integrated Development Environment - Môi trường phát triển tích hợp) phù hợp hoàn hảo với việc làm việc với công nghệ ASP.NET MVC và ngôn ngữ lập trình C# và VB.NET. IDE là phần mềm chỉnh sửa nâng cao, và tại đó lập trình viên thường không chỉ chỉnh sửa các dòng mã mà còn có thể quản lí các dự án (project), biên dịch (compile) những dòng mã viết ra và còn hơn thế nữa.

Nói cách khác thì Visual Studio (VS) là một công cụ nâng cao cho phép làm việc với mọi khía cạnh của project ASP.NET MVC. Công cụ nâng cao thông thường sẽ đắt đỏ và VS cũng thế. Rất may mắn rằng, Microsoft đã cho ra đời một phiên bản hoàn toàn miễn phí của VS có tên là Visual Studio Community. Phiên bản này chứa tất cả trừ một số tính năng cao cấp nhất tìm thấy trong VS và điều này là dư dả đối với việc học ASP.NET MVC thông qua bài hướng dẫn.

Tải về Visual Studio Community

Để bắt đầu bài hướng dẫn này - trước tiên cần tải về Visual Studio Community từ visualstudio.com. dưới đây là đường dẫn để tải:

https://www.visualstudio.com/downloads/

Sau khi hoàn thành tải về và cài đặt thì có thế bước sang phần kế tiếp. Tại đó sẽ hướng dẫn về cách tạo ứng dụng ASP.NET MVC đầu tiên

Đối với máy không dùng Window

Sử dụng đường dẫn bên dưới để tải phiên bản Visual Studio Community dành cho macOS

Tóm tắt lại

Visual Studio Community là bản VS miễn phí, là một IDE có thể dùng để phát triển ứng dụng ASP.NET MVC. Cần được nhấn mạnh là người lập trình chắc CÓ THỂ phát triển website ASP.NET MVC không cần VS, ví dụ như dùng thiết bị chỉnh sửa văn bản như Notepad và các phần mềm biên dịch, nhưng đặc biệt với người mới nhập môn, VS giúp mọi thứ trở nên dễ dàng để bắt đầu hơn. Khuyến nên thử qua VS Community, và phần mềm sẽ được dùng xuyên suốt bài hướng dẫn.

This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!