TOC

This article is currently in the process of being translated into Vietnamese (~99% done).

Getting Started:

Hello, MVC World!

Với Visual Studio (VS) đã được cài đặt và đưa vào hoạt động thì đã sẵn sàng để tạo thành ứng dụng ASP.NET MVC đầu tiên, tên là "HelloMVCWorld", đây sẽ là phiên bản điều chỉnh chút ít của ví dụ điển hình "Hello, world!" mà các hướng dẫn lập trình bắt đầu với.

Trong VS, phần mục File, chọn New -> Project. Người dùng sẽ được trình ra hộp thoại New Project, và tại đó có thể chọn loại dự án, tên và vị trí. Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ sử dụng ứng dụng ASP.NET Core Web, từ đó bạn có thể tìm kiếm trong danh sách hoặc dùng ô Tìm kiếm (Search) như trong hình dưới đây:

Sau khi chọn Next, hộp thoại sẽ sẽ xuất hiện và người dùng có thể chọn những chi tiết cụ thể trong dự án. Người dùng sẽ cần phải đưa vào chi tiết về tên và vị trí như hình ví dụ:

Với các chi tiết đã được ghi vào, người dùng nhấn vào Create để đến phần cuối cùng. Tại đây, người dùng sẽ được lựa chọn sử dụng Template (mẫu) nào để tạo thành dự án:

Mặc dù với bài hướng dẫn này thì MVC là chủ đề trọng yếu, trước khi chọn template "Web Application (Model-View-Controller)", template chúng ta cần sử dụng sẽ là Empty. Bởi vì bài hướng dẫn này sẽ chỉ dẫn từ mức 0 và đối với template đầu tiên bao gồm trong đó rất NHIỀU thứ theo mặc định - nói cách khác là một website nhỏ nhưng đầy đủ khi tạo thành. Như vậy, sẽ rất rối rắm, trong khi đó template thứ 2 sẽ chỉ gồm những file tối thiểu để thiết lập ứng dụng web MVC.

Để tiếp tục, nhấn vào nút Create một lần nữa

VS từ đây sẽ tạo dự án mới, chứa một ít file. Và đó là tất cả những gì ta cần để tạo lời chào "Hello, world!" điển hình, nhấn F5 sẽ đưa ta kết quả. F5 sẽ khiến VS compile (biên dịch) dự án và mở website kết quả trong trình duyệt web mặc định của lập trình viên, tại đó sẽ đơn giản đưa ra hàng chữ "Hello World!". Nhưng nó hoạt động như thế nào?

Theo mặc định thì VS tạo một file Startup.cs để thiết lập những yếu tố cơ bản, bài hướng dẫn sẽ nhắc lại về nó sau, trước tiên, ta nhìn vào dòng code bên dưới:

await context.Response.WriteAsync("Hello World!");

Tiếp theo sẽ là thay đổi dòng chữ cho liên quan đến MVC như đã đặt ra. Nếu dự án vẫn còn chạy, file sẽ đưa vào trạng thái read-only (chỉ đọc), và cần phải ngừng website lại, bằng cách tắt cửa sổ trình duyệt mở bởi VS hoặc là chọn Debug -> Stop Debugging (hoặc bấm Shift+F5). Từ đây thì có thể điều chỉnh file Startup.vs, để thay đổi dòng chữ chỉ cần thay đổi dòng lệnh như sau:

await context.Response.WriteAsync("Hello, MVC World!");

Cho chạy lại dự án (từ mục Debug trên thanh menu hoặc nhấn F5), và dòng chữ được thay đổi.

Tóm tắt lại

Và cuối cùng là một ứng dụng web đơn giản được tạo thành, nhưng, ta vẫn chưa thấy được các model, view hay controller cả. Điều này sẽ thay đổi trong đề tài kế tiếp, nới bắt đầu cho quá trình học về MVC bằng cách nhìn vào controller.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!